• Filmik instruktażowy montażu trampoliny

1 część:

 

 

2 część 

 

3 część 

 

Uwaga! Instrukcja nadaje się także do trampolin Maxy Comfort. Jedyna różnica, to brak wygiętego słupka dolnego. 

W celu poprawnego montażu trampoliny Maxy Comfort PLUS należy dolny słupek odpowiednio skierować do zewnętrznej strony trampoliny.